You are here

Korta vagen

Korta vägen (Februari-September 2010)

Korta vägen är en arbetsmarknadsutbildning för de som är arbetssökande utomnordiska akademiker med examen från en utländsk högskola eller universitet eller minst tre års akademiska studier från hemlandet. Utbildningen är i första hand riktad till nyanlända invandrare (där det inte förflutit mer än tre år efter erhållet uppehållstillstånd, permanent eller tillfälligt) men även andra utlandsfödda akademiker kan bli aktuella i mån av plats.

Utbildningen genomförs av Karlstads universitets uppdrags AB. Utbildningens mål är i första hand att öka deltagarnas möjligheter att få arbete i enlighet med sin examen/utbildning, i andra hand förbereda dem för högskolestudier som syftar till att komplettera deras utländska examen, vidareutbildning, i enlighet med kraven på den svenska arbetsmarknaden.

Tv-intervju om Korta vägen på Kanal12

Web hosting by: www.ourservices.biz