You are here

volontar webbprojekt

Jag har använt mina färdigheter i webbdesign i volontärsarbete.


Jag initierade och drev ett volontär webbprojekt som bestod i att skapa hemsidan för Gengåvan – Karlstad, och utbilda personal i hur man håller hemsidan uppdaterad.

Web hosting by: www.ourservices.biz